Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky se vzťahují na internetový obchod www.identityofbeauty.eu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Lion Treade s.r.o. , so sídlom Malá Jarková 30, 945 01 Komárno.
Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.identityofbeauty.eu 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom www.identityofbeauty.eu  (ďalej len "kúpna zmluva") je zmluva uzatvorená na diaľku, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru.

Tovarom sa rozumejú veci ponúkané na predaj prostredníctvom internetového obchodu wwwidentityofbeauty.eu

Objednávkou sa rozumie elektronický formulár určený na vyplnenie údajov, vyjadrenie súhlasu s OP a prejav vôle kupujúceho uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu.


Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy:

  • kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku
  • internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva
  • predávajúci pošle kupujúcemu tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS
  • kupujúci tovar prevezme a skontroluje, v prípade reklamácie sa obráti na predávajúceho

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že sa takto rozhodne, si uvedomuje, že predávajúci má právo požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci už prevzal tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom, nepoškodenom obale. Ak je tovar poškodený, otvorený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave inom, ako bol zaslaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú, preukázanú škodu uhradiť zo sumy, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

Kupujúci je zároveň povinný poskytnúť svoje údaje a číslo účtu, kam je predávajúci povinný vrátiť peniaze neodkladne po tom, ako bol kupujúcim vrátený tovar.

Zodpovednosť za chybu, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný po prevzatí tovar skontrolovať a pokiaľ požiadavkám nevyhovuje, vyreklamovať ho bezodkladne.

Kupujúci berie na vedomie, že predajca nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

V prípade reklamácie je nutné poškodený tovar vyfotografovať a poslať reklamačný e-mail na info@identityofbeauty.eu
Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu, s rovnakým výrobným kódom alebo vrátit peniaze za poškodený výrobok. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu , poštovné si hradi kupujúci.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

Kategoria zákazník - Klient: Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 48 hodín po obdržaní objednávky a zaregistrovaní platby za objednávku. Tovar zasiela predavajúci kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS. Ako poštovné si účtuje sumu zobrazenu pred potvrdenim objednávky. Balné si naša spoločnosť neúčtuje. Dodanie tovaru trvá od 1 do 10 dní, ktoré záleží o spôsobe dopravy a štátu kam objednávku posielame. V prípade platby prevodným príkazom expedujeme balík až po pripísaní platby na náš účet.

Kategoria zákazník - Profesionál: Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 48 hodín po obdržaní objednávky a zaregistrovaní platby za objednávku. Ak je pri objednávke zadá kupujúci platbu Faktúrou(splatnosť 7,14 alebo 30dní) sa tovar-objednávka, zasiela kupujúcemu najneskôr do 48 hodín od udania objednávky. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS. 

Cena doručenia závisí od kategorie zákazníka a zvoleného spôsobu prepravy a platby. Máme dve kategórie zakazníkov a to:

Zakazník - Klient: Cena doručenia objednávky nad 65.- € (bez DPH) pre kategóriu zákaznik-Klient ZDARMA.

Zakazník - Profesionál: Cena doručenia objednávky nad 150.-€ (bez DPH) pre kategóriu zákazník-Profesionál ZDARMA.

Môžete si vybrať z nasledovných variácií doručenia objednávky v prípade nedosiahnutého vyžšie uvedeného limitu hodnoty objednávky:

  • doručenie Slovenskou poštou do 2kg a platba prevodným príkazom- 4.80€ (približne 1-2 pracovné dni po pripísaní platby na náš účet)
  • doručenie Slovenskou poštou do 2kg a platba na dobierku- 5.80€ (približne 1-2 pracovné dni po odoslaní objednávky)
  • doručenie kuriérom GLS a platba prevodným príkazom- 8.40€ (maximálne 1-2 pracovné dni po pripísaní platby na náš účet)
  • doručenie kuriérom GLS a platba na dobierku- 9.40€ (maximálne 1-2 pracovné dni po odoslaní objednávky)

V príslušnom kroku objednávky v hodnote do určeného limitu si zákazník zvolí najviac vyhovujúci spôsob doručenia.

V prípade dosiahnutia vyžšsie uvedeného limitu hodnoty objednávky, si vyhradzujeme právo zvolenia spôsobu prepravy-doručenia zásielky, ktorá je pre zákazníka  ZDARMA. 

Prosím berte na vedomie, že doručenie Slovenskou poštou je lacnejšie, ale doručenie kuriérom je rýchlejšie, spoľahlivejšie a pohodlnejšie - v deň doručenia Vám kuriér pošle SMS s možnosťou spätného kontaktovania a dohody, kde a kedy presne prevezmete balík.


Chýbajúce produkty skladom - objednávka 

Kupujúci pri objednávke vidí stav tovaru na sklade. V prípade, že tovar nie je k dispozícii na sklade, zákazník má možnosť si pri každom produkte zvoliť v menu pod názvom "Moje rezervácie produktov" pridať produkt a po naskladnení systém automaticky pre zákazníka vygeneruje informačný mail o dostupnosti produktu a zákaznik má možnosť si produkt objednať.  

Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.Ak zákazník zadá chybnú/neplatnú adresu pri objednávke a zásielka bude vrátená, tak vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na úhradu vzniknutej škody na poštovnom a balení.

Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode www.identityofbeauty.eu sú konečné a obsahujú TAX (DPH). Ku konečnej sume objednaného tovaru si predávajúci účtuje iba poštovné, v prípade nedosiahnutelného limitu hodnoty tovaru v objednávke (zákaznik - Klient 65.-  bez DPH / zákazník - Profesionál 150.- bez DPH). Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po zaslaní objednávky obsiahnutého v tejto objednávke. 

Zákazník pri objednávke potvrdzuje

Že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj vyžadované predzmluvné informácie ohľadom prevádzkovateľa internetového obchodu, tovaru, dodacích a platobných podmienok, práva na odstúpenie od zmluvy, záručných podmienok, postupe pri uplatňovaní reklamácií, ochrany osobných údajov a ostatné informácie v súlade zakonmi SK a EU.

Záverečné ustanovenia 

Tieto Obchodné podmienky platia od 01.04.2020 do vydania nových OP.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.